Stránky členů SpK:

 plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.                  www.cetnik-michal-dlouhy.cz

 prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.     www.znalci.cz


Kontakt

Společnost pro kriminalistiku, z.s. Ke Karlovu 1
120 00 Praha 2
(Muzeum Policie ČR)
IČO: 152 71 412
č.ú.: 102620446/0300
+420 974 841 344 info@spkcz.cz