Soukromé stránky:

 Společnosti pro písmoznalectví                     www.pismoznalectvi.org/

 Historie bezpečnostních sborů                      www.inoboediens.estranky.cz

 Četnická pátrací stanice Praha                      www.patracka.cz

 Policejní historická společnost                      forum.phsos.cz/

 Kriminalistická technika                                www.krimi-ltsezam.cz

 Elektronické muzeum zločinu                        www.kriminalistika.eu   

 Neoficiální stránky Policie ČR                        www.policie-cr.cz/kriminalni-pripady.php

 Klub policejní historie Brno                            https://kphbrno.cz/

 Státní ozbrojené složky                                  www.ozbrojeneslozky.cz

 Zlatá puška                                                      www.zlata-puska.cz/historie-cetnictva-snb-policie

 Pohotovostní útvar VB                                    pohotovostni-utvar-vb.webnode.cz/

 Václav Blahunek                                              www.blahunek.com

 Hodnosti organizovaných sborů                     forum.valka.cz/index.php/f/509820

 Výrobce uniforem                                            www.ungermilitarie.com

 Automuzeum                                                   www.retroautomuzeum.cz/

Klub policajnej histórie Lučenec                     www.kph.ilumin.sk/kph/

Retro auto muzeum Strnadice                        www.retroautomuzeum.cz/index.html#text

Retro muzeum Brno                                         www.retromuzeumnastatku.cz

Muzeum čs. autobusů                                      www.rto-bus.cz

Znalecký a expertizní ústav z.s.                      www.zeuslab.org/

Soukromé muzeum trezorů                             www.jinova.cz/

Kontakt

Společnost pro kriminalistiku, z.s. Ke Karlovu 1
120 00 Praha 2
(Muzeum Policie ČR)
IČO: 152 71 412
č.ú.: 102620446/0300
+420 974 841 344 info@spkcz.cz