Oficiální stránky:

 Ministerstvo vnitra ČR                                               www.mvcr.cz

 Policie ČR                                                                    www.policie.cz

 Policejní akademie ČR v Praze                                  www.polac.cz

 Akadémia Policajného zboru v Bratislavě                www.akademiapz.sk 

 Muzeum Policie ČR                                                    www.muzeumpolicie.cz

 Muzeum Policie SR                                                    www.minv.sk/?muzeum-policie-slovenskej-republiky

 Institut pro kriminologii a sociální prevenci            www.ok.cz/iksp/

 VPŠ a SPŠ NV v Holešově                                          https://www.spshol.cz/

 Hudba hradní stráže a policie ČR (HHSPČR)            www.policie.cz/clanek/hudba-hradni-straze-a-policie-ceske-republiky.aspx/

Kontakt

Společnost pro kriminalistiku, z.s. Ke Karlovu 1
120 00 Praha 2
(Muzeum Policie ČR)
IČO: 152 71 412
č.ú.: 102620446/0300
+420 974 841 344 info@spkcz.cz