Zajímavá přednáška v oboru znalecké činnosti

01.10.2019 17:42

Vážení přátelé, vážení členové SpK,

na příští setkání připavujeme velmi zajímavou přednášku na téma "Otázka znaleckých posudků u padělaných uměleckých děl". Tato přednáška navazuje na květnovou přednášku Boj proti padělkům ve znalecké činnosti Kriminalsitického ústavu Praha", kterou přednesl pplk. RNDr. Marek Kotrlý. Veškeré bližší informace najdete v sekci PRO ČLENY. 

Za radu SpK Květa Maďarová

Kontakt

Společnost pro kriminalistiku, z.s. Ke Karlovu 1
120 00 Praha 2
(Muzeum Policie ČR)
IČO: 152 71 412
č.ú.: 102620446/0300
+420 974 841 344 info@spkcz.cz