Kontakty

     Jméno:                                            Pozice:                    Tel./Mob.:                    e-mail:

     Rada:

     JUDr. Jiří Straka                             předseda                   606 534 634             strakaji@volny.cz

     Květa  Maďarová                            místopředsedkyně                                                                                                                                                                                                                                      pro ekonomiku          603 334 869              madarovak@seznam.cz

     JUDr. Mgr. Pavel Kubát, LL.M.         místopředseda           775 333 887              info@spkcz.cz

     Jitka Pivodová                               tajemnice                  723 134 995              jitka.pivodova@seznam.cz

     Ing. Petr Lelek                               členská evidence       603 492 160              petr.lelek@atlas.cz 

     plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.       člen rady                  725 190 079               mi.dlo@centrum.cz

     pplk. MUDr. Zdeněk Šňupárek         člen rady                  603 463 628               snupazde@volny.cz 

     Revizor:

     JUDr. Josef Holubec                        revizor                     728 442 472               dr.holubec@seznam.cz


Kontakt

Společnost pro kriminalistiku, z.s. Ke Karlovu 1
120 00 Praha 2
(Muzeum Policie ČR)
IČO: 152 71 412
č.ú.: 102620446/0300
+420 974 841 344 info@spkcz.cz